ANSLAGSTAVLAN >>>


2019-02-25
Nu har samtliga röster på motionerna gällande regeländringar räknats och rösterna fördelade sig som följer:
1. Skall systemet med licenstagning på träning vara kvar? JA
2. Skall alla tävlingar vara könsdelade? NEJ
3. Skall det införas en gräns för att få arrangera könsdelad tävling? JA
4a. Skall tävlingsformen Tävling med semifinaler förändras? JA
4b. Skall en extra poäng delas ut i varannan final om ja på 4a? NEJ

2019-02-04
Kallelse till årsmöte 2019 finns här:
Kallelse till årsmöte 2019 >>>

2018-12-16
Den preliminära tävlingskalendern för 2019 har uppdaterats med en tredje tävling i Kalmar den 27/7. Se sidan Tävlingar/Resultat.

2018-12-14
Motioner gällande tävlingsregler inför 2019 finns här:
Motioner 2019 >>>

2018-12-05
Protokoll från HS-möte 2018-11-17 finns upplagt på sidan HS styrelseprotokoll.

2018-11-19
Noterbart från lördagens HS-möte:

- En preliminär tävlingskalender för 2019 togs fram. Återfinns under Tävlingar/Resultat.

- Årsmötet kommer att hållas den 30 mars 2019, om möjligt i Ödeshög.

- Påminnelse om att ev regeländringsmotioner ska vara HS sekreterare tillhanda senast den 1 december.

2018-11-08
Årsbästalistor 2018 finns här:
Hanar >>>
Tikar >>>
Uppfödare >>>

 


ARKIVERADE NYHETER >>>


 

-->


Styrelse

Sektioner

HS styrelseprotokoll

Halmstad

Tävlingar/Resultat

Kalmar

Styrdokument/Blanketter

Karlstad

Utrustning

Norrköping

Tävlingsanmälare

Södertälje

Seedning

Västerås


Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Med anledning av de ändrade lagkraven vill vi informera våra medlemmar om följande:

Whippet Race huvudstyrelse (HS) har register över medlemmar i samtliga sektioner inom Whippet Race. Registret innehåller:
- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Ägda hundar

Anledningen till att vi har medlemsregistret är att vi ska kunna kontakta medlemmarna med löpande information om verksamheten. Om man inte förnyar sitt medlemskap kommer registrerad information att raderas inom 1 år. Detta ombesörjs av den sektion i vilken man är medlem.

Det är bara HS registrator och ekonomiansvarig som har tillgång till registret och om du har synpunkter på vilken information som lagras om dig, var vänlig kontakta registrator. Kontaktuppgifter finns på HS webbplats.

För mer information om Dataskyddsförordningen hänvisar vi till Datainspektionens webbplats.

 

 

 

 Kontakta Webmaster