ANSLAGSTAVLAN >>>


2018-04-01
Samtliga mötesprotokoll från den 10 mars 2018 i Ödeshög är upplagda på protokollsidan.

2018-04-01
Listan över tävlingsanmälare är uppdaterad.

2018-03-12
Styrelse och tävlingskalender är uppdaterade.

2018-02-27
Inkomna motioner till årsmötet finns här:
Motioner till årsmötet 2018 >>>

2018-02-24
Kallelse till extra årsmöte finns här:
Kallelse till extra årsmöte >>>

2018-02-08
Whippet Race följer SKK:s vaccinationsregler. Kontroll av hundar inför varje ny säsong görs av respektive sektion.

2018-01-20
Nu har samtliga röster på motionerna gällande regeländringar räknats och rösterna fördelade sig som följer:
1. Skall löptik få delta på tävling? JA
2. Skall utländska hundar förhindras att delta på SM? NEJ
3. Skall det vara möjligt att ta licens på träning? JA
4. Skall seedning införas? JA
5a. Skall enbart höjdgräns införas? NEJ
5b. Skall både höjd- och viktgräns införas? NEJ
6. Skall det krävas deltagande vid fler tävlingar på en säsong för att få delta i SM? NEJ

2018-01-09
Kallelse till årsmöte 2018 finns här:
Kallelse till årsmöte 2018 >>>

 


ARKIVERADE NYHETER >>>


 

-->


Styrelse

Sektioner

HS styrelseprotokoll

Halmstad

Tävlingar/Resultat

Kalmar

Styrdokument/Blanketter

Karlstad

Utrustning

Norrköping

Tävlingsanmälare

Södertälje

Västerås

 

 

 

 Kontakta Webmaster