ANSLAGSTAVLAN >>>


2020-08-04
Resultat från tävlingen i Halmstad den 1 augusti ligger uppe på sidan Tävlingar/Resultat.

2020-08-04
Resultat från tävlingen i Norrköping den 1 augusti ligger uppe på sidan Tävlingar/Resultat.

2020-07-20
Karlstad whippetrace utlyser härmed licenstagning på träning den 2/8. Anmälan till Tomas Sjöberg på to_tomas@live.se eller via Messenger.

2020-07-20
Tävlingarna i Karlstad den 22 augusti och Kalmar den 5 september ställs in på grund av Corona-viruset.

2020-07-15
Protokoll från HS-möte den 8 juni är upplagt på sidan HS styrelseprotokoll.

2020-06-17
Norrköping whippetrace utlyser härmed licenstagning på träning. Söndag 19/7. Start direkt efter årsmötet (11,00) som hålls på samma plats. Är du från annan sektion behövs lämpliga stödhundar. Anmälan till Jan Helgesson eller Katarina Nilsson via Messenger.

2020-06-26
Huvudstyrelsen har tagit följande två beslut:
- Årsmötet för Whippet Race Sverige skall hållas söndagen den 19 juli kl. 11:00 på Norrköpings Whippetrace bana, troligtvis utomhus i tält, alla som deltar få ta med eget fika.
- Tävling kommer att hållas den 1 augusti i både Halmstad och Norrköping, undantaget på dessa två tävlingar är att det ej behöver komma tävlande från tre olika sektioner då poäng ej kommer räknas enligt tidigare beslut.

2020-06-17
Norrköping whippetrace utlyser härmed licenstagning på träning. Tisdag 30/6 och tisdag 7/7. Info Jan Helgesson eller Katarina Nilsson via Messenger.

2020-06-17
Protokoll från HS-möte den 20 april och den 18 maj är upplagda på sidan HS styrelseprotokoll.

2020-06-10
HS har beslutat:

- Licenstagning på träning är från och med nu ok, det ska ske enligt tidigare uppsatta regler, dock ska fortsatt hänsyn till Covid-19 tas, såsom hygien, hålla avstånd och städning.

- SM 2020 är inställt, dock behåller sektionen i Halmstad den 1 augusti som eventuell tävlingsdag, beslut om huruvida tävlingen kommer att genomföras eller ej tas senare.

2020-05-18
HS har tagit beslutet att ställa in tävlingarna i juni, det vill säga Karlstad den 6 juni och Kalmar den 13 juni på grund av Corona-viruset.

2020-04-30
Protokoll från HS-möte den 28 mars är upplagt på sidan HS styrelseprotokoll.

Datum för Kalmarsektionens andra tävling för året är uppdaterat till 13 juni.

2020-04-27
HS har tagit beslutet att ställa in även tävlingen i Södertälje den 30 maj på grund av Corona-viruset.

Under rådande omständigheter pga Corona har vi ej kunnat genomföra årsmötet, HS har som avsikt att genomföra årsmötet i samband med SM i Halmstad.

Listan över Hs-representanter har uppdaterats, se sidan Styrelse.

2020-04-02
HS har tagit fram några riktlinjer för hur träningar ska genomföras under "coronatider". Dessa finns att läsa här:
Riktlinjer för träningar >>>

2020-03-30
Med anledning av Corona-19 beslutar mötet att ställa in tävlingarna: 25/4 i Kalmar, 2/5 i Norrköping samt 9/5 i Västerås, tävlingen 30/5 i Södertälje avvaktar vi med tills vidare och tar ett beslut gällande denna tävling vid nästa möte efter påskhelgen. Detta kommer att meddelas på hemsidan.

Kalmar sektionen önskar byta sin tävling den 4/7 till den 13/6, vilket beviljades.

Alla tävlingar år 2020 (utom SM) kommer att vara könsdelade utan semifinal.

På grund av Corona-19 beslutar mötet att motionen om kvalificering till SM gäller ej på SM 2020, allmän dispens gäller på grund av inställda tävlingar.

2020-03-18
Huvudstyrelsen har nu beslutat att årsmötet den 28 mars INTE kommer att hållas, utan skjuts upp på obestämd tid. Detta med anledning av situationen kring coronaviruset.

2020-03-15
Huvudstyrelsen har beslutat att årsmötet den 28 mars kommer att hållas som planerat. Medlemmarna uppmanas dock att inte delta i mötet vid eventuella sjukdomssymptom, detta gäller även vid lindriga symptom. Observera även att mötet kan komma att ställas in med kort varsel om situationen kring coronaviruset förändras. Håll därför koll här på webbsidan efter eventuella uppdateringar. /Jan Helgesson

2020-02-25
Resultaten av omröstningen gällande regeländringsmotioner 2020 finns här:
Resultat motioner 2020 >>>

2020-01-29
Protokoll från HS-möte den 16 november 2019 finns upplagd på sidan HS styrelseprotokoll.

2020-01-27
En mall för kontroll av vaccination mm finns upplagd på sidan Styrdokument/Blanketter.

2020-01-07
Kallelse till årsmöte 2020 finns här:
Kallelse till årsmöte 2020 >>>

2020-01-05
Motioner gällande regelförändringar inför säsongen 2020 och information om hur man röstar på dessa finns i följande dokument:
PDF >>> Word >>>

2019-11-23
Preliminära tävlingsdatum för 2020 finns på sidan Tävlingar/Resultat.

2019-11-19
Länkar till årsbästalistor 2019 finns på sidan Tävlingar/Resultat.

 


ARKIVERADE NYHETER >>>


 

-->


Styrelse

Sektioner

HS styrelseprotokoll

Halmstad

Tävlingar/Resultat

Kalmar

Styrdokument/Blanketter

Karlstad

Utrustning

Norrköping

Tävlingsanmälare

Södertälje

Seedning

Västerås


Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Med anledning av de ändrade lagkraven vill vi informera våra medlemmar om följande:

Whippet Race huvudstyrelse (HS) har register över medlemmar i samtliga sektioner inom Whippet Race. Registret innehåller:
- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Ägda hundar

Anledningen till att vi har medlemsregistret är att vi ska kunna kontakta medlemmarna med löpande information om verksamheten. Om man inte förnyar sitt medlemskap kommer registrerad information att raderas inom 1 år. Detta ombesörjs av den sektion i vilken man är medlem.

Det är bara HS registrator och ekonomiansvarig som har tillgång till registret och om du har synpunkter på vilken information som lagras om dig, var vänlig kontakta registrator. Kontaktuppgifter finns på HS webbplats.

För mer information om Dataskyddsförordningen hänvisar vi till Datainspektionens webbplats.

 

 

 

 Kontakta Webmaster