Seedning

För EJ könsdelad tävling:
Seedningslista mixed (PDF)

För könsdelad tävling:
Seedningslista hanar (PDF)
Seedningslista tikar (PDF)

Ovan finns aktuella seedningslistor som ska användas vid lottning av hundar till försöksheat vid tävling.

Listorna innehåller seedningstider för samtliga hundar som deltog i whippet race-tävlingar under föregående år. Seedningstiden för varje hund är medelvärdet av hundens samtliga presterade tider under föregående år.

Baserat på seedningstiderna, har hundarna delats in i tre tredjedelar; snabba hundar (röda), medelsnabba hundar (gula) och långsamma hundar (gröna). Hundarnas färg avgör hur de får sättas samman i försöksheat vid tävling, enligt Whippet Race regelverk.

För nya hundar som tillkommer under innevarande år eller för hundar med licens som inte tävlade föregående år men som avser att tävla under innevarande år, ansvarar tränaren i hundens sektion för att tilldela hunden en seedningsfärg och meddela registrator. Se reglerna, dokument 3.2 hur färg ska tilldelas hund.