Bästa tik och bästa hane 2005

Bästa tik 2005

Kvarnhällens Alice
f. 2001-02-03, Memoars Daimon och Klenods Pia

Bästa hane 2005

Emmaline´s DS-Dynamic´s
f. 2004-01-26, Sökövintin Derek och Al-Medji'd's Sardonyx

   
Hans Dahlström poängräknare