Styrdokument och blanketter

0. Register_Index
1.0 WR_Stadgar
2.0 WR_Tävlingsregler
2.1 WR_Tävlingsregler_B01
2.2 WR_Förbindelse_B02
3.0 WR_Tävlingar
3.1 WR_Tävlingsfunktionärer_B01
3.2 WR_Anmälan_Lottning_Program_B02
4.0 WR_Domarreglemente
4.1 WR_Domarintyg_B01.pdf
4.2 WR_Tjänstgöringsintyg_B02
4.3 WR_Lathund måldomare_B03
5.0 WR_Licens
5.1 WR_Licensunderlag_B01
5.2 WR_Licensansökan_B02
6.0 WR_Tränare
7.0 WR_Tävlingsbana
8.0 WR_Övrigt
8.1 WR_Reseräkning_B01
8.2 WR_Godkänd utrustning_B02

Här hittar du en del användbara blanketter för Whippetrace
Tävlingsunderlag för licenshund (PDF)
Licensansökan (PDF)
Intyg för blivande domare
Tjänstgöringsintyg för blivande whippetracedomare
Reseräkningsblankett
Mall för kontroll av vaccination mm (Word)