Styrdokument och blanketter

0. Register_Index
1.0 WR_Stadgar
2.0 WR_Tävlingsregler
2.1 WR_Tävlingsregler_B01
2.2 WR_Förbindelse_B02
3.0 WR_Tävlingar
3.1 WR_Tävlingsfunktionärer_B01
3.2 WR_Anmälan_Lottning_Program_B02
4.0 WR_Domarreglemente
4.1 WR_Domarintyg_B01.pdf
4.2 WR_Tjänstgöringsintyg_B02
4.3 WR_Lathund måldomare_B03
5.0 WR_Licens
5.1 WR_Licensansökan_B01
6.0 WR_Tränare
7.0 WR_Tävlingsbana
8.0 WR_Övrigt
8.1 WR_Reseräkning_B01
8.2 WR_Godkänd utrustning_B02

Här hittar du en del användbara blanketter för Whippetrace
Intyg för blivande domare
Tjänstgöringsintyg för blivande whippetracedomare
Reseräkningsblankett
Mall för kontroll av vaccination mm (Word)