Sektionernas hemsidor

Nu har sektionerna möjlighet att få utrymme för sin hemsida under www.whippetrace.nu. Adressen till er sektion kommer då tex att bli www.whippetrace.nu/kalmar. Sektionens hemsida kommer att kunna administreras av sektionens webansvarig. Utrymmet disponeras kostnadsfritt. Kontakta mig för mer information.

Thomas Brandt
webmaster