Kallelse till Whippet Race extra årsmöteDå det har inkommit tre motioner till årsmötet, vilka, om de röstas igenom, har påverkan på stadgarna, kallas härmed till extra årsmöte för att behandla dessa tre ärenden. Motionerna gäller:

1. Upplösning av Tingsryd/Asarum-sektionen.
2. Slopat krav på utskick av årsmöteskallelser per e-post.
3. Regeländringsmotioner ska vara färdiga förslag vid omröstning samt senareläggande av omröstning.

Tid för mötet: Den 10 mars 2018 efter ordinarie årsmöte
Plats: Ödeshögs skidklubb, Skönatorpet (samma som de senaste åren).

Vägbeskrivning: Kör E4 och tag avfart 106 mot Ödeshög. I rondellen, kör mot Östgötaporten. Sväng därefter genast höger mot Skönatorpet/Broddaryd. Följ vägen tills den tar slut, ca 1,5km. Framme.