Motioner gällande regler 2019På den här sidan finns samtliga motioner (nedan kallade förslag) gällande regeländringar inför 2019 som har inkommit till huvudstyrelsen. Här finns även den röstningsblankett som ska användas för att rösta på motionerna. Alla i familjen som har fyllt 16 år och har betalat medlemsavgift till HS, ”25-krona” respektive ”5-krona”, för 2018 har rösträtt. Var noga med att skriva vem som röstar. Om ni är flera röstande i familjen går det bra att skicka in flera blanketter.

Vi vill ha svaren senast den 15 februari 2019.

Förslag 1 finns här>>>
Förslag 2 finns här>>>
Förslag 3 finns här>>>
Förslag 4 finns här>>>
Röstningsblankett (PDF) finns här>>>
Röstningsblankett (Word) finns här>>>
ZIP-fil med samtliga ovanstående dokument finns här>>>

Ifylld blankett skickas till:

christian_magnusson@yahoo.se

eller till:

Christian Magnusson
Kransbindarvägen 25
126 36 Hägersten