Motioner gällande regler 2017Eventuella motioner gällande regeländringar ska vara huvudstyrelsen tillhanda senast den 1 december. Sådana motioner ska skickas till HS sekreterare antingen via e-post eller till
Christian Magnusson
Kransbindarvägen 25
126 36 Hägersten