Minnesanteckningar från höstmöte 2004 i Norrköping

Deltagande ca 30 medlemmar

Datum 2004-10-30

Plats Brukshundsklubben, Norrköping.

Ordförande Håkan Lagerström

Protokoll Torsten Axelsson

Minnesanteckningar

1. Årsmötet 2005
Mötet beslöt att tillfråga Karlstad om möjligheten att ordna årsmötet 5/3 -05.

2. Åldersgräns vid valplopp
Mötet beslöt att det skall vara en åldersgräns på minst 10 månader för att valpar skall få springa ett helt lopp mot annan hund. Anledningen är att en yngre hund inte är mentalt eller kroppsligt mogen för en sådan situation.

3. SM i framtiden
Efter lång diskussion beslöts att ett förslag upprättas av HS på hur SM skall anordnas i framtiden. Detta förslag skall sedan gå ut på remiss till sektionerna.

4. SM 2005
Norrköping WR åtar sig att arrangera 2005 års SM helgen 6-7 augusti.

5. Munkorgar
Mötet beslöt att alla munkorgar som används inom WR skall typgodkännas av HS. Detta sker genom att alla som tillverkar munkorgar till whippetrace, skall lämna ett exemplar av sin munkorg till HS för typgodkännande. De tillverkare som blir godkända, kommer att finnas på en lista hos alla sektioner. Godkända munkorgar kommer att märkas på något sätt.

6. Tävlingsdagarna 2005
Redovisas under TÄVLINGAR på Whippetrace.nu: