Medlemsmöte i Norrköping

Whippet Race kallar till Medlemsmöte den 29 oktober Kl. 11,00 ( HS-möte 10,00) Mötet hålls i Norrköpings Brukshundklubbs lokaler. Var vänliga meddela sektionsvis hur många som kommer, så att vi kan beställa kaffe och mat. Meddela detta till:

Solveig Molin
Källmogatan 5 3tr
641 52 Katrineholm
0150-34 31 08
solveig.molin@swipnet.se

Vi vill att ni hjälps åt att få ut denna uppgift till alla era medlemmar i er sektion. Programmet är inte klart än. Är det något ni vill skall tas upp på mötet så skicka ett meddelande till undertecknad.

Vår förhoppning är även att WR-Nytt skall vara klart att delas ut vid mötet. Kan ni inom er sektion ta med er tidningen hem till de medlemmar som inte har möjlighet att komma till Norrköping så sparar ni pengar åt klubben. Tack på förhand.

Vi önskar även en korrekt medlemslista för er sektion.

Huvudstyrelsen i Whippet Race.
gm.

Sekreterare i HS
Torsten Axelsson
Skedala Hjärtebo
305 93 Halmstad
035-44 440
axrace@halmstad.com

PS !

Har ni något klubbmästerskap i er sektion? Jag skulle gärna vilja veta detta för att ha med det i WR-Nytt. Det är bråttom, så har ni årets resultat hör av er omgående.

DS