Medlemsmöte i Norrköping 14/10 inställt


Meddela de av era medlemmar som tänkt åka !!

På grund av för få anmälningar har Huvudstyrelsen tvingats inställa höstmötet den 14/10. När anmälningstiden gick ut den 5/10 hade endast ca 14 personer anmält sig, var av de flesta från styrelsen. HS hade möte den 30/9 och behöver inte träffas så snart igen. Höstmötet är avsett för alla som är intresserade av whippetrace, och att diskutera årets tävlingar samt planera för kommande år.

HS vill ha svar på följande:

1. Skall vi ha kvar en träff att diskutera praktiska frågor kring WR, som inte hör hemma på ett årsmöte.

2. När och var anser er sektion att det är lämpligaste tidpunkt och plats för ett sådant möte.

3. Era önskemål om tävlingsdagar 2007 (inklusive reservdagar) samt om ni är intresserade av att arrangera SM eller Derbyt 2007

Svaren skall vara Huvudstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2006


Högaktningsfullt

Jörgen & Torsten


Svar till:

Torsten Axelsson
Skedala Hjärtebo
305 93 Halmstad
035-44 440
axrace@halmstad.com