styrelse.gif (1345 bytes)
Ordförande Jan Helgesson
Ledamot Halmstad Claes Trulsson
Suppleant Halmstad Lisa Lundquist
Ledamot Kalmar Marie Lundquist
Suppleant Kalmar Rickard Johansson
Ledamot Karlstad Tomas Sjöberg
Suppleant Karlstad Annica Johansson
Ledamot Norrköping Torbjörn Ståleberg
Suppleant Norrköping Katarina Nilsson
Ledamot Södertälje Lina Sjödin
Suppleant Södertälje Kjell Johansson
Ledamot Västerås Anders Ytterberg
Suppleant Västerås Jörgen Nilsson
 
Övriga befattningar
Sekreterare Lina Sjödin
Kassör Lise-Lotte Josefsson
Registrator för medlemslista Lisa Lundquist
Registrator för hundregistret Gudrun Hellmark
Registrator för kapplöpningslicenser Nilla Eknell
Registrator för domarlicenser Lisa Lundquist
Registrator för foto och kataloger Rickard Johansson
Poängräknare Christian Magnusson (sammankallande) Anders Ytterberg & Mike Berglund
Revisor Kalle Lindqvist
Revisorsuppleant Malin Ljungholm Fransson
Valberedning Tomas Sjöberg (sammankallande) Niklas Olsson & Kenth Petersson
Webmaster Christian Magnusson