Arkivet
2019-05-24
Norrköping WR anordnar prov, dvs licenstagning på träning, den 11 juni, start kl 18.00. Föranmälan till Jan Helgesson.
2019-05-20
Karlstad WR anordnar prov, dvs licenstagning på träning, den 2 juni. Vill man vara med så anmäler man till tävlingsanmälaren i Karlstad.
2019-05-20
Resultat från tävlingarna i Halmstad 11/5 och Norrköping 18/5 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2019-05-12
Sidan Tävlingsanmälare har uppdaterats med årets kontaktuppgifter.
2019-05-03
Seedningslistor daterade 2019-05-03 ligger upplagda på sidan Seedning. Dessa ska tills vidare användas vid lottning till tävling.
2019-04-29
Följande regeldokument har uppdaterats och ligger på sidan Styrdokument/Blanketter: 2.0, 3.0, 3.2, 5.0 och 5.1.
2019-04-25
Protokoll från HS-möte, årsmöte och konstituerande möte i Ödeshög den 30 mars finns nu upplagda på sidan HS styrelseprotokoll.
2019-04-23
Västerås WR har tyvärr tvingats ställa in sin tävling som skulle ha hållits den 25 maj, detta på grund av för få medlemmar i sektionen.
2019-04-22
Karlstad WR anordnar prov, dvs licenstagning på träning, den 5 maj. Mer information erhålles genom Karlstadssektionen.
2019-04-16
Sidan Styrelse har uppdaterats med namn på alla ledmöter och befattningshavare för 2019.
2019-04-14
Tävlingskalendern för 2019 som fastställdes vid årsmötet har uppdaterats med tävlingsform. Se sidan Tävlingar/Resultat.
2019-02-25
Nu har samtliga röster på motionerna gällande regeländringar räknats och rösterna fördelade sig som följer:
1. Skall systemet med licenstagning på träning vara kvar? JA
2. Skall alla tävlingar vara könsdelade? NEJ
3. Skall det införas en gräns för att få arrangera könsdelad tävling? JA
4a. Skall tävlingsformen Tävling med semifinaler förändras? JA
4b. Skall en extra poäng delas ut i varannan final om ja på 4a? NEJ
2019-02-04
Kallelse till årsmöte 2019 finns här:
Kallelse till årsmöte 2019 >>>
2018-12-16
Den preliminära tävlingskalendern för 2019 har uppdaterats med en tredje tävling i Kalmar den 27/7. Se sidan Tävlingar/Resultat.
2018-12-14
Motioner gällande tävlingsregler inför 2019 finns här:
Motioner 2019 >>>
2018-12-05
Protokoll från HS-möte 2018-11-17 finns upplagt på sidan HS styrelseprotokoll.
2018-11-19
Noterbart från lördagens HS-möte:

- En preliminär tävlingskalender för 2019 togs fram. Återfinns under Tävlingar/Resultat.

- Årsmötet kommer att hållas den 30 mars 2019, om möjligt i Ödeshög.

- Påminnelse om att ev regeländringsmotioner ska vara HS sekreterare tillhanda senast den 1 december.
2018-11-08
Årsbästalistor 2018 finns här:
Hanar >>>
Tikar >>>
Uppfödare >>>
2018-09-27
Resultat från derbyt i Kalmar 2018-09-22 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-09-11
Preliminära årsbästalistor 2018 fram till och med Karlstad 8/9 finns här:
Hanar >>>
Tikar >>>
2018-09-11
Seedningslistor aktuella 2018-09-11 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-09-10
Resultat från tävlingen i Karlstad 2018-09-08 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-08-18
Seedningslistor aktuella 2018-08-18 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-08-18
Resultat från tävlingen i Södertälje 2018-08-18 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-08-07
Seedningslistor aktuella 2018-08-07 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-08-06
Resultat från SM i Norrköping 2018-08-04--05 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-07-21
Seedningslistor aktuella 2018-07-21 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-07-17
Protokoll från HS-möte 2018-06-23 finns upplagt på sidan HS styrelseprotokoll.
2018-07-17
Resultat från tävlingen i Halmstad 2018-07-14 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-06-28
Seedningslistor aktuella 2018-06-28 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-06-25
Resultat från tävlingen i Norrköping 2018-06-23 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-06-16
Seedningslistor aktuella 2018-06-16 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-06-16
Resultat från tävlingen i Södertälje 2018-06-16 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-06-14
Seedningslistor aktuella 2018-06-14 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-06-14
Resultat från tävlingen i Västerås 2018-06-09 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-06-11
Efteranmälan SM
Då det är problem med att det saknas domare så är det svårt att ta sin licens på träning i vissa sektioner. Därför kommer vi att ta emot efteranmälan till SM från de som fullgör sin licens på tävlingen i Halmstad den 14/7. Observera att anmälan måste vara inne senast den 15/7 och att enbart dom som blir klara med licensen då får efteranmäla. För alla andra gäller tidigare datum.
/ Norrköpingsektionen
2018-06-07
Seedningslistor aktuella 2018-06-07 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-06-05
Anmälningsblankett till SM 2018 finns här >>>
2018-06-03
Resultat från tävlingen i Kalmar 2018-06-02 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-06-02
Resultat från tävlingen i Karlstad 2018-05-26 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-05-28
Seedningslistor aktuella 2018-05-28 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-05-26
Seedningslistor aktuella 2018-05-26 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-05-25
Seedningslistor aktuella 2018-05-25 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-05-21
Resultat från tävlingen i Halmstad 2018-05-19 finns upplagda på sidan Tävlingar/Resultat.
2018-05-10
Seedningslistor aktuella 2018-05-10 finns upplagda på sidan Seedning.
2018-04-25
Seedningslistor aktuella 2018-04-25 finns upplagda på den nya sidan Seedning. Se länk till höger på sidan.
2018-04-22
De regeldokument som har uppdaterats enligt de regeländringar som beslutats om (löptik på tävling, licenstagning på träning och seedning) ligger nu upplagda under Styrdokument/Blanketter. Uppdaterade dokument är 2.0, 3.0, 3.2, 5.0 och 5.1.
2018-04-01
Samtliga mötesprotokoll från den 10 mars 2018 i Ödeshög är upplagda på protokollsidan.
2018-04-01
Listan över tävlingsanmälare är uppdaterad.
2018-03-12
Styrelse och tävlingskalender är uppdaterade.
2018-02-27
Inkomna motioner till årsmötet finns här:
Motioner till årsmötet 2018 >>>
2018-02-24
Kallelse till extra årsmöte finns här:
Kallelse till extra årsmöte >>>
2018-02-08
Whippet Race följer SKK:s vaccinationsregler. Kontroll av hundar inför varje ny säsong görs av respektive sektion.
2018-01-20
Nu har samtliga röster på motionerna gällande regeländringar räknats och rösterna fördelade sig som följer:
1. Skall löptik få delta på tävling? JA
2. Skall utländska hundar förhindras att delta på SM? NEJ
3. Skall det vara möjligt att ta licens på träning? JA
4. Skall seedning införas? JA
5a. Skall enbart höjdgräns införas? NEJ
5b. Skall både höjd- och viktgräns införas? NEJ
6. Skall det krävas deltagande vid fler tävlingar på en säsong för att få delta i SM? NEJ
2018-01-09
Kallelse till årsmöte 2018 finns här:
Kallelse till årsmöte 2018 >>>
2017-12-19
Protokoll från HS-möte den 25 november finns under HS styrelseprotokoll
2017-12-12
Motioner gällande tävlingsregler inför 2018 finns här:
Motioner 2018 >>>
2017-12-01
Preliminär tävlingskalender 2018 finns här:
Tävlingar 2018 >>>
2017-12-01
Årsbästalistor 2017 finns här:
Hanar >>>
Tikar >>>
Uppfödare >>>
2017-10-18
Protokoll från HS-möte den 12 augusti finns under HS styrelseprotokoll
2017-09-24
Resultaten från derbyt i Västerås den 23 september finns under Tävlingar/Resultat
2017-09-13
Preliminär årsbästalista till och med Karlstad 9/9 finns här: hanar >>>, tikar >>>
2017-09-13
Resultaten från Karlstad den 9 september finns under Tävlingar/Resultat
2017-09-03
Resultaten från Norrköping den 2 september finns under Tävlingar/Resultat
2017-09-03
Västeråssektionen meddelar att om någon vill sponsra finaler på derbyt den 23 september går det bra att höra av sig till Erja på 073-760 61 24 eller Lenita på 073-600 05 62.
2017-08-25
Västeråssektionen meddelar att man med stöd av reglerna har flyttat anmälningsdagen till derbyt till den 7 september, dvs en vecka tidigare än normalt
2017-08-20
Resultaten från Kalmar SM den 13 augusti finns under Tävlingar/Resultat
2017-08-19
Resultaten från Södertälje den 19 augusti finns under Tävlingar/Resultat
2017-07-18
Resultaten från Halmstad den 15 juli finns under Tävlingar/Resultat
2017-06-24
Preliminär årsbästalista till och med Södertälje 2017 finns här: hanar >>>, tikar >>>
2017-06-19
Resultaten från Karlstad den 10 juni finns under Tävlingar/Resultat
2017-06-17
Resultaten från Södertälje den 17 juni finns under Tävlingar/Resultat
2017-05-17
Anmälningsblankett till SM 2017 finns här >>>
2017-06-13
Protokoll från HS-möte den 6 maj finns under HS styrelseprotokoll
2017-06-11
Resultaten från Kalmar den 3 juni finns under Tävlingar/Resultat
2017-05-22
Resultaten från Västerås den 20 maj finns under Tävlingar/Resultat
2017-05-17
Information om nyheter kring licensansökan finns här >>>
2017-05-17
Resultaten från Norrköping den 6 maj finns under Tävlingar/Resultat
2017-03-22
Tävlingskalendern för 2017 finns nu under Tävlingar/Resultat
2017-03-06
Agendan till årsmötet den 11 mars 2017 finns här >>>
2017-02-09
Kallelse till årsmötet den 11 mars 2017 finns här >>>
2016-12-01
Årsbästalistor 2016 finns här:
Hanar >>>
Tikar >>>
Uppfödare >>>
2016-11-19
Motioner gällande regeländringar >>>
2016-10-04
Resultaten från Halmstad 24 september >>>
2016-09-26
Resultaten från Karlstad 17 september >>>
2016-09-02
Resultaten från Kalmar 16 juli >>>
Resultaten från Södertälje SM 14 augusti >>>
Resultaten från Norrköping 27 augusti >>>
2016-08-31
Resultaten från Kalmar 4 juni >>>
Resultaten från Södertälje 11 juni >>>
Resultaten från Norrköping 2 juli >>>
2016-08-30
Resultaten från Karlstad 14 maj >>>
Resultaten från Västerås 21 maj >>>
2016-05-15
Resultaten från Halmstad >>>
2016-03-17
Tävlingsdagar för WR 2016 >>>
Lokalen för årsmötet är bokad. Ödeshögs skidklubbs klubblokal. Adressen är Skönatorpet Ödeshög. 2016-03-10 >>>
Preliminära tävlingsdagar för WR 2016 (2016-02-20) >>>
Kallelse till årsmötet samt agendan. Observera att lokal ej är bokad, håll utkik på hemsidan!
Kallelsen i pdf >>> och Agendan i pdf 2016-02-20 >>>
Årsmötet kommer hållas den 12:e mars i Ödeshög. Lokal ej bestämt 2016-01-31 >>>
Årsbästalistor 2016-01-24
Årsbästalistan Tikar >>>
Årsbästalistan Hanar >>>
Årsbästalistan Uppfödare >>>
Nyligen uppdaterade styrdokument och blanketter 2015-11-30 >>>
Resultat DERBY 2015-10-08 >>>
Resultat från Kalmar. 2015-09-14 >>>
Resultat från Norrköping 2015-09-10 >>>
Resultat från Södertälje 2015-09-01 >>>
Resultat SM 2015-08 >>>
Resultat Kalmar. 2015-06-27 >>>
Resultat från Södertälje. 2015-06-13 >>>
Resultat från Norrköping. 2015-06-07 >>>
Resultat från Västerås. 2015-05-30 >>>
Resultat från Karlstad. 2015-05-16 >>>
Inbjudan till SM. 2015-05-22 >>>
Anmälningsblanketten till WR SM. 2015-05-22 >>>

PM Inoff. utställning Norrköping. 2015-04-21 >>>
Tävlingsdagar för WR 2015. 2015-03-17 >>>
Prel Tävlingsdagar för WR 2015 uppdaterad! 2015-02-04 >>>
OBS! Nya årsbästalistor OBS! 2015-01-23 >>>
Inbjudan till årsmötet 2015 >>>
Röstningsblankett tävlingsförändring 2015 >>>
Listorna för åretsvinstrikaste 2014 finns nu att beskåda 2015-01-10
Tikar >>>
Hanar >>>
Uppfödare >>>
Prel Tävlingsdagar för WR 2015
HS-protokoll från september 2014-12-13 >>>
Motioner ska vara HS tillhanda senast den 1:a december 2014-10-19 >>>
Resultat Södertälje (20140830) 2014-09-27 >>>
Resultat Kalmar (20140906) 2014-09-24 >>>
DERBY resultaten 2014-09-20 >>>
OBS! Anmälan till årets DERBY utgår den 11:e september. 2014-09-02
Resultat Halmstad 2014-08-16 >>>
SM Resultaten 2014-08-03 >>>
OBSERVERA Det året din hund tar sin tävlingslicens är den gratis. 2014-07-15
Resultat Norrköping 2014-07-09 >>>
Resultat Södertälje 2014-06-15 >>>
Resultat Västerås 2014-06-15 >>>
De senaste HS protokollen 2014-06-05 >>>
Resultat Kalmar 2014-05-31 >>>
Anmälningsblanketten SM 2014 >>>
SM inbjudan 2014-05-23 >>>
Resultaten från TiA 2014-05-11 >>>
Kallelsen till WR Årsmöte 2014 2014-02-21 >>>
Tävlingsdagar för säsongen 2014 2014-02-21>>>
Röstning av regeländringar till säsongen 2014 >>>
HS Protokoll 20131205 >>>
Årsbästalistan Hanar 2013 >>>
Årsbästalistan Tikar 2013 >>>
Årsbästalistan Uppfödare 2013 >>>
DERBY resultaten 2013-09-14 >>>
Resultat Halmstad 2013-09-07 >>>
Resultat Norrköping 2013-08-31 >>>
Resultat Kalmar 2013-08-24 >>>
Inbjudan DERBYT 2013-08-23 >>>
HS protokoll 2013-07-13 >>>
Resultat från SM 2013 >>>
Resultat från Norrköping 2013-07-13 >>>
Resultat från Karlstad 2013-06-15 >>>
Resultat från Kalmar 2013-06-06 >>>
Resultat från Södertälje 2013-06-01 >>>
Inbjudan till SM 2013 >>>
Anmälningsblankett SM 2013 >>>
Flertalet HS-protokoll finns nu att beskåda 2013-05-25 >>>
Protokollet från årsmötet 2013-04-11 >>>
Första tävlingen inställd 2013-04-11 >>>
Årest tävlingar 2013-03 >>>
Inbjudan årsmötet 2013-03-23 >>>
Årsbästalistan 2012 >>>
Resultat Halmstad 2012-09-01 >>>
Resultat Södertälje 2012-08-25 >>>
Resultat Karlstad 2012-08-18 >>>
Resultat SM Norrköping 2012-08-05 >>>
Resultat Kalmar 2012-07-14 >>>
Inbjudan till SM 2012 2012-06-23 >>>
Anmälan till SM 2012 2012-06-23 >>>
Halvtidspoängen för Vinstrikaste 2012 2012-06-18 >>>
Resultat från Södertälje 2012-06-09 >>>
HS protokoll 2012-06-06>>>
Resultat från Norrköping 2012-06-06 >>>
Resultat från Halmstad 2012-05-26 >>>
Resultat från Karlstad 2012-05-19 >>>
HS protokoll 2012-05-17 >>>
Protokollet från årsmötet 2012-05-17 >>>
Resultaten från TiA 2012-05-01 >>>
Inbjudan SM 2012 >>>
Anmälan SM 2012 >>>
Ny webmaster Mattias Lundberg 2012-05-01 >>>
Kallelse till årsmötet 2012-01-23 >>>
Tävlingsdagar 2012 2012-01-23 >>>
HS Protokoll 2012-01-19 >>>
Klubbmästare 2011 >>>
HS Protokoll 2011-11-26 >>>
Resultat från Norrköping 3/9 >>>
Årsbästalistorna 2011 >>> Beräkning per hund >>>
Protokoll från HS-möte 2011-09-10 >>
Resultat från Derbyt i Kalmar 2011-09-10 >>
Resultat från Karlstad 2011-08-27 >>
Resultat från Halmstad 2011-08-06 >>
Resultat från TIA 2011-08-20 >>
Minnesanteckningar från HS möte i Västerås 13/8 >>>
Resultat från SM i Västerås 2011-08-13/14 >>
Resultat från WR i Kalmar 2011-07-10 >>>
Nytt protokoll från HS-möte i Norrköping 2011-06-05 >>>
Resultat från WR i Norrköping 2011-06-25 >>>
Resultat från WR i Södertälje 2011-06-04 >>>
Resultat från WR i TIA 2011-06-02 >>>
Resultat från WR Karlstad 2011-05-28 >>>
Anslagstavlan är öppen för inlägg igen. Reglerna är de samma som tidigare att anonyma inlägg inte är tillåtna
Protokoll från HS möte 2011-05-22 >>>
Protokoll från extra årsmöte 2011-05-15 >>>
Resultat från tävlingarna i Halmstad 2011-05-15 >>>
Protokoll från HS-möte 2011-04-04 >>>
Kallelse till extra årsmöte 2011-05-15 >>>
Tingsryd/Asarum har ny webadress >>>
Tävlingsreglerna är uppdaterade >>>
Flera nya protokoll finns på HS styrelseprotokoll >>>
Södertälje har ny hemsida >>>
Styrelsen & förtroendevalda 2011 >>>
Tävlingsdagar 2011 är klara >>>
Norrköping Whippet Race anordnar inofficiell utställning den 24/6 2011. Läs mer här >>>
Klubbens registrator har plockat fram lite statistik på tagna licenser 1973-2010 som finns här >>>
Öppet brev till alla Whippet Racare runt om i Sverige >>>
Höstmötet inställt !!! >>>
Reviderade tävlingsregler >>>
Minnesanteckningar årsmöte 2006 >>>
Anmälningsblankett SM i Kalmar 12-13 augusti 2006 >>>
Manusstop WR-Nytt 1 juni >>>
2006 års Whippet Race t-shirt >>>
Klubbmästare 2005 >>>
Årets bästa hundar 2005 >>>
Årets uppfödare 2005 >>>
Remisser >>>
Julkryss >>>
Minnesanteckingar höstmötet 2005 >>>
Information till sektionernas webansvariga >>>
Novembermöte 2005 >>>
SM- mästare 2005 >>>
Poängställning tikar >>>
Poängställning hanar >>>
Statistik från fyra tävlingar >>>
Leias första träning (video) >>>
Medlemstidning >>>
Whippetrace t-shirt 2005>>>
Vinstrikaste tik 2004 >>>
Vinstrikaste hane 2004 >>>
2004 års klubbmästare >>>
Tävlingar 2005 >>>
Höstmöte 2004 >>>